.: Mr. AYDIN JAFAROV :.

İnsanı helak eden 76 büyük günah!


“Allah’ın emirlerini yerine getirmeme ve yasakladığı şeyleri yapma şeklinde” tarif edilen günah, aynı zamanda insanı Allah’ın yolundan uzaklaştıran bir başkaldırı olarak da tanımlanır. 
 
Pek çok çeşidi olan ve din âlimlerince ayet ve hadislerden hareketle, büyük ve küçük günahlar diye ikiye ayrılmış. 
Işık Yayınları’ndan İlahiyatçı yazar Murad Karasoy imzasıyla çıkan “Büyük Günahlar” isimli kitap günah kavramını, insanı günaha sevk eden nedenleri ve günah çeşitlerini ele alıyor. 
 
Büyük günah ile küçük günah arasındaki farkın detayları ile anlatıldığı kitapta günahı büyükleştiren kriterlere de geniş yer verilmiş. Kuran-ı Kerim’de geçen büyük günahların ayetlerle nasıl anlatıldığı “Büyük Günahlar” kitabının odak noktası ise; 76 büyük günah.
 
”Büyük Günahlar” kitabına göre insanı helak eden 76 büyük günah şöyle: 
 
1. Büyük Günahların En Büyüğü: Allah’a Ortak Koşmak (Şirk)
2. Ana Babaya Asi Olmak, Onlara Eziyet Etmek 
3. Yalan Yere Şahitlik Etmek 
4. İnsan Öldürmek 
5. Sihir (Büyü) Yapmak 
6. Namazı Terk Etmek 
7. Zekâtı Vermemek 
8. Faiz Yemek 
9. Yetim Malını Yemek ve Ona Zulmetmek 
10. Allah’a ve Resûlü’ne Yalan İsnad Etmek 
11. Özürsüz Olarak Ramazanda Bir Gün Bile Oruç Tutmamak 
12. Savaş Meydanından Kaçmak 
13. Zina Yapmak 
14. İdarecinin Halkını Aldatması, Onlara Zulmedip Zorbalık Yapması 
15. Haram Olan İçkiyi (Hamr) İçmek 
16. Kibirlenmek, Kendini Beğenmek, Övünmek 
17. Livata
18. İffetli Kadın veya Erkeğe İftirada Bulunmak 
19. Kamu Malından, Ganimetten, Devletten ve Zekâttan Çalmak 
20. Haksız Yollarla İnsanların Mallarına El Koymak, Haram Yemek, Haram Kazanç 
21. Hırsızlık Yapmak 
22. Yol Kesmek 
23. Yalan Yere Yemin Etmek 
24. Çok Yalan Söylemek, Sözlerinin Çoğu Yalan Olmak 
25. İntihar Etmek 
26. İdarecinin ve Hâkimin Adaletsiz Olması, Haksızlık Yapması, Rüşvet Almak 
27. Deyyusluk, İki Kişi Arasında Bozgunculuk İçin Çalışmak 
28. Karşı Cinse Özenmek (Erkeğin Kadına Kadının da   Erkeğe Benzemesi)
29. Hulle Yapmak ve Yaptırmak 
30. Ölü Eti, Leş, Kan ve Domuz Eti Yemek 
31. İdrardan Sakınmamak 
32. Haraç Toplamak 
33. Riyakârlık Yapmak, Gösteriş, İkiyüzlülük 
34. Allah ve Resûlüne İhanet Etmek, Emanete Hiyanet 
35. İlmi Gizlemek ve Sadece Dünya İçin Öğrenmek 
36. İyiliği Başa Kakmak 
37. Kaderi Yalanlamak ve İnkâr Etmek 
38. Başkalarının Söz ve Sırlarını Öğrenmeye Çalışmak 
39. Lanet Etmek, Sövmek 
40. Sözünde Durmamak, Ahde Vefasızlık 
41. Kâhin, Büyücü ve Müneccimi Tasdik Etmek 
42. Kadının Kocasına Haksız Yere Huysuzluk Yapması (Nüşûz)
43. Akrabaların Hakkını Gözetmemek, Onlarla İlişkiyi Kesmek 
44. Resim Yapmak 
45. Söz Taşımak, Koğuculuk 
46. Ölenin Ardından Ağıtta Aşırı Gitmek 
47. Nesebe ve Soya Sövmek 
48. Baş Kaldırmak, İsyan Etmek, Haddi Aşmak, Başkalarının Hukukunu Çiğnemek, Serkeşlik Etmek 
49. Gücü Yettiği Hâlde Haccı Terk Etmek 
50. Müslüman’a Eziyet Etmek ve Ona Sövmek, Küfretmek 
51. Allah Dostlarına Eziyet Etmek ve Onlara Düşman Olmak 
52. Elbiseyi Kibir Maksatlı Uzatmak (Elbise ile Gösteriş Yapmak) 
53. Erkeğin İpek Giymesi, Altın Kullanması 
54. Kölenin Efendisinden Kaçması 
55. Allah’tan Başkasının Adına Kurban Kesmek 
56- İnsanlara Yol Gösteren Levhaların ve  Hudut İşaretlerinin Yerini Değiştirmek ve Sökmek 
57. Sahabe Efendilerimize Sövmek, Kötü Söz Söylemek 
58. Ensardan Herhangi Birine Sövmek, Kötü Söz Söylemek 
59. Dalalete Çağırmak, Bid’atçılık, Kötü Bir Çığır Açmak
60. Peruk Takmak, Dişlerin Arasını Seyreltmek ve Dövme Yaptırmak 
61. Herhangi Bir Kesici Aleti, Silahı Kardeşine  Doğru Tutarak Korkutmak 
62. Bilerek Babasından Başkasına Baba Demek
63. Uğursuzluğa İnanmak
64. Altın ve Gümüş Kaptan Yemek İçmek ve Kullanmak
65. Cedelleşmek, Diyalektik, Kur’ân ve Dini Konularda Deliller Aramak
66. Eşine, Hizmetçilerine, Zayıflara ve Kölelere Haksızlık Edip  Zulmetmek ve Eziyet Etmek 
67. Tartıda ve Ölçüde Haksızlık Yapmak
68. Allah’ın Azabından (Mekr’inden) Emin Olmak
69. Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmek
70. İyiliğe Karşı Nankörlük Yapmak
71. Fazla Suyu Hapsedip Kimseye Vermemek
72. Hayvanın Yüzünü Dağlamak 
73. Kumar Oynamak
74. Harem (Mekke) Bölgesinde Taşkınlık Yapmak
75. Özürsüz Cuma Namazını Terk Etmek, Bunda Israrcı Olmak
76. Müslümanları Gizlice İzlemek ve Mahremlerini Açığa Çıkarmak

13:31 / 16.05.2012

Oxşar xəbərlər

- Çağdaş həyat “ən"ləri
- İçinizde Müslüman olan var mı?
- IP-lər gördüm...
- Первая волна любви
- Нужна гарантия
- Минималистичный интерьер в Колумбии
- I Know What It is To Be Young...
- Вариации
- Christina Aguilera - Hurt
- Yastayım..
- Arxası qibləyə (film, 2009)
- Benim için yanan bir tek o var...
- Kimseyi Değiştiremezsin...
- ANLAR
- Мусульмане любят Иисуса!
- О скандале вокруг фильма Код да Винчи
- Взломать «код да Винчи»
- Ислам в Библии – 200 пророчеств (Видео)
- Bir professorun tələbələrinə verdiyi son dərs
- DİNİ TERMİNLƏRİN İZAHI
    Cap et  Çap et