.: Mr. AYDIN JAFAROV :.

Bir rəsmin tarixçəsi


Sevgililəri bir-birinə bağlayanda onlar nifrət etməyə başlayır
 
Bu É™hvalatın  hÉ™r bir ÅŸeyi var: sevgi, nifrÉ™t, xÉ™yanÉ™t, qisas, tÉ™qib vÉ™ qurbanları. Ä°brÉ™t alacaq da É™hvalat deyil, çünki arada dahi rÉ™ssam Qustav Klimtin fÉ™lakÉ™t gÉ™tirÉ™cÉ™k evli qadın Adel Blox-BauerÉ™ olan sevgisi vÉ™ sonradan dÉ™yÉ™ri 135 milyon tÉ™yin edilmiÅŸ rÉ™sm É™sÉ™ri var. Bu É™sÉ™rin taleyinÉ™ Adolf HitlerdÉ™n tutmuÅŸ Corc BuÅŸa qÉ™dÉ™r bir çoxunun dÉ™xli var. MÉ™sÉ™lÉ™yÉ™ Amerika hökumÉ™ti vÉ™ Avstriya xalqı da qarışıb. 
 
Ay vəfasız!..
 
Hər şey çox adi qaydada başlayırdı. 1904-cü ildir. Ferdinand Blox-Bauer səki ilə addımlayaraq sevimli melodiyasını zümzümə edir. Arabir əsasını yellədir və rastına çıxan cənablara təzim edərək salamlaşır. O, artıq qərar verib. Əvvəl arvadını öldürməyi düşünürdü. Amma yəhudi ailələrində həyat yoldaşını xəyanətə görə öldürmək qəbul olunmayıb. Boşana da bilməzdi, ailələr imkan verməzdi. Xüsusilə də onun və arvadı Adelin mənsub olduğu yəhudi diasporunun elit ailələrində nikahlar əbədi olmalıdır. Pul pulu çəkməli, kapital kapitala calanmalıdır. Onların toyunu bütün Vyana şəhəri qeyd edirdi. İndi o, Avropanın ən iri şəkər zavodunun sahibi şəhərin küçələrində addımladıqca başındakı ipək silindrin altında xəyanət buynuzlarının necə bitdiyini hiss edirdi. Bütün şəhər onun arvadı Adelin rəssam Qustav Klimtlə sevgi macərasını müzakirə edirdi. Ferdinand gecələri yatmayaraq nəfis qisas üsulunu tapdı. Ola bilər o, Adel qədər savadlı və bilikli deyildi. Amma hardasa oxumuşdu ki, qədim zamanlarda hindular iki sevgilini ayırmaq üçün onları bir-birinə bağlayırmış. Onlar sevdikləri qədər nifrət duymayana qədər onları ayırmırdılar.

Qisas üsulu ona yuxuda agah oldu. Yuxuda gördü ki, onun ÅŸÉ™kÉ™r imperiyası xırda qırıqlara parçalanır vÉ™ kiçik adamcıqlar hÉ™rÉ™si bir qırıq götürüb yuvasına daşıyır. Onun É™lindÉ™ cÉ™mi bir kÉ™tan lövhÉ™, hÉ™yat yoldaşı Adelin portreti qalır. ƏlbÉ™ttÉ™, o, rÉ™ssama Adelin portretini sifariÅŸ verÉ™cÉ™k! Qoy lap ürÉ™yi bulanana qÉ™dÉ™r, lap 100 dÉ™nÉ™ eskiz çəksin. RÉ™ssam üçün bu, böyük É™zabdı. Çünki modellÉ™ri, məşuqÉ™lÉ™rini, kÉ™nizlÉ™rini daima dÉ™yiÅŸmÉ™lidir, yoxsa nÉ™fÉ™si kÉ™silÉ™r. BÉ™lkÉ™ elÉ™ bu sÉ™bÉ™bdÉ™n rÉ™ssamın nikahdan kÉ™nar 14 uÅŸağı vardı. Qoy Adel sevimli Klimtinin sevgisinin gözünün içindÉ™ tÉ™dricÉ™n necÉ™ ölÉ™cÉ™yini görsün. Ferdinandın rÉ™ssamla böyük mÉ™bləğə müqavilÉ™ imzalamaq fikri var. MüqavilÉ™dÉ™ imtina olarsa danışılan mÉ™bləğdÉ™n 10 dÉ™fÉ™ artıq cÉ™rimÉ™ nÉ™zÉ™rdÉ™ tutulub. RÉ™ssam Adeli çəkmÉ™kdÉ™n imtina edÉ™n kimi o, müflis olacaq.  Ferdinand lövhÉ™ni "Adel Blox-Bauerin portreti" adlandırmaqla öz soyadını da tarixÉ™ salmaq fikrindÉ™dir. Bir dÉ™ ki, Klimt hazırda É™n dÉ™bdÉ™ olan rÉ™ssamdır vÉ™ onun verÉ™cÉ™yi pul batmayacaqdı. 
 
Qızılı pantera
 
Qustav Klimt
Adel Blox – Bauerin portreti.
1907-ci il / KÉ™tan, yaÄŸlı boya. 138x138 sm / Yeni qalereya, Nyu York

«Adel Blox – Bauerin portreti» rÉ™smi hÉ™m dÉ™ «Qızıl Adel», yaxud «Avstriyanın Mona Lizası» kimi məşhurdur. ƏsÉ™r Klimtin yaradıcılığının vÉ™ bütövlükdÉ™ Avstriya Yugendstilinin É™n É™hÉ™miyyÉ™tli yadigarlarından biridir.
HÉ™min rÉ™sm É™sÉ™ri Nyu Yorkda Amerika sahibkarı Ronald Lauder tÉ™rÉ™findÉ™n tÉ™sis edilÉ™n Yeni qalereya üçün 2006-cı ildÉ™ çox baha qiymÉ™tÉ™ – 135 milyon dollara satın alınmışdır.
Adel qonaq otağındakı taxta dirsÉ™klÉ™nib alma qoxulu tÉ™nbÉ™kisindÉ™n eÅŸilmiÅŸ siqareti üzün müştüklÉ™ çəkmÉ™yi sevirdi. BelÉ™ pozada o, istirahÉ™tdÉ™ olan panteranı xatırladırdı. Adel imkanlı, onlarla qulluqçunun iÅŸlÉ™diyi bir ailÉ™dÉ™ böyüdüyündÉ™n "heç nÉ™ elÉ™mÉ™mÉ™k" kimi vaxt keçirmÉ™yi çox sevirdi. O, romantik idi, klassik É™dÉ™biyyatı 4 dildÉ™ oxuyurdu. Vaxtını öldürmÉ™k üçünsÉ™ salon saxlayırdı. Burda ÅŸairlÉ™r, rÉ™ssamlar, yazıçılar, bir sözlÉ™ Vyananın qaymaqları yığışırdı. ElÉ™ Qustavla da onlar burda tanış olmuÅŸdu. 
 
Ferdinand rəssamı nahara dəvət etmişdi. Masa arxasında sevgililər bir-birinə baxmağa cəsarət etmirdi. Nahardan sonrakı söhbət maraqlı alındı:
Ferdinand: - Siz deyəsən məndən sifariş alacağınızı anlamısız. Mən azı bir neçə əsr yaddaşlarda qala biləcək bir əsər istəyirəm.
Klimt: - Siz qarşımda çətin məsələ qoyursuz.
Ferdinand: - Biz ki, sizi tələsdirmirik. Avans da verə bilərik ki, pul barədə qətiyyən düşünməyəsiz.
Klimt: - Mən portretin paltarını qızıl plitələrlə düzmək istərdim.
Ferdinand: - Portretin çılpaq olmasını istÉ™mÉ™zdim. ƏgÉ™r siz paltarı qızıla salmaqla aÅŸağı hissÉ™yÉ™ diqqÉ™ti cÉ™lb edÉ™cÉ™ksizsÉ™, mÉ™n xanımıma brilyant kolye alıb diqqÉ™ti yuxarı hissÉ™yÉ™ çəkmÉ™yÉ™ çalışacam. 
Adel: - GörürÉ™m mÉ™ni bölüşdürmüsüz artıq. MÉ™nim É™llÉ™rimi sinÉ™mdÉ™ çarpazlaÅŸdırıb diqqÉ™ti ortaya hissÉ™yÉ™ çəkmÉ™yÉ™ çalışmaqdan baÅŸqa çarÉ™m qalmır. 
 
Sevgimiz elə bu qədərmiş
 
MüqavilÉ™dÉ™ki mÉ™bləği görÉ™n kimi rÉ™ssam orda yazılanları oxumadan dÉ™rhal imzasını sÉ™nÉ™dÉ™ atır. Bu portreti çəkmÉ™zdÉ™n É™vvÉ™l Klimt yüzÉ™ qÉ™dÉ™r eskiz çəkir vÉ™ portret 4 ilÉ™ baÅŸa gÉ™lir. Portret bitÉ™ndÉ™ Ferdinand çox razı idi, çünki rÉ™ssamın lövhÉ™lÉ™ri bitirmÉ™mÉ™k kimi adÉ™ti dÉ™ vardı. O, istÉ™diyinÉ™ çatmışdı. Bu 4 il É™rzindÉ™ böyük bir sevgi macÉ™rası onun gözünün qarşısındaca cılızlaşıb heçə döndü. Portret onların evinin É™n görkÉ™mli yerindÉ™ divardan asıldı. Portret çəkildiyi müddÉ™tdÉ™ Adel tez-tez xÉ™stÉ™lÉ™nirdi. YataÄŸa düşəndÉ™ o, günlÉ™rlÉ™ ayaÄŸa qalxmırdı. Allah onların uÅŸaq payını vermÉ™miÅŸdi. 3 dÉ™fÉ™ uÅŸaq doÄŸulsa da, üçü dÉ™ bir-neçə gün yaÅŸayıb ölmüşdü. Adel mehrini bacısı qızı Mariya Blox-BauerÉ™ salmışdı. Onlar indiki dÉ™bi, paltar fasonlarını vÉ™ É™lbÉ™ttÉ™ ki, rÉ™ssam Klimtin rÉ™smlÉ™rini müzakirÉ™ edirdi. Ä°ndi Adel vÉ™ Ferdinandın evindÉ™ ondan yuxarı portret vardı. Ferdinand öz ÅŸÉ™kÉ™r imperiyasını rahat idarÉ™ edirdi. O, hÉ™yat yoldaşına rÉ™ssamla olan sevgi macÉ™rasından xÉ™bÉ™r tutduÄŸunu heç vaxt demÉ™di. Birinci Dünya MüharibÉ™si yaxınlaÅŸdıqca Klimtin dÉ™ "qızıl dövranı" sona çatırdı. Artıq ölüm vÉ™ dünyanın sonu mövzuları üstünlük təşkil edirdi. O, dünyada baÅŸ verÉ™nlÉ™ri çətinliklÉ™ hÉ™zm edirdi. MüharibÉ™ baÅŸlayan kimi rÉ™ssam 52 yaşında öz emalatxanasında iflicdÉ™n vÉ™fat edir. 
 
Adel keçmiÅŸ sevgilisindÉ™n 7 il artıq yaÅŸayır. ÖlümündÉ™n É™vvÉ™l o, "Adel Blox-Bauerin portreti"ni Belveder Vyana muzeyinÉ™ vÉ™siyyÉ™t edir. Ferdinandın hÉ™yatı isÉ™ get-gedÉ™ çətinləşirdi. Çünki 1938-ci ildÉ™ Almaniyanın tÉ™rkibinÉ™ daxil olmuÅŸ Avstriyada da nasistlÉ™r yÉ™hudilÉ™ri tÉ™qib edirdi. Onun bütün varidatını qardaşının ailÉ™sinÉ™ qoyub Ä°sveçrÉ™yÉ™ qaçmaqdan baÅŸqa çarÉ™si yox idi. 
 
Adel gülümsÉ™yirsÉ™…
 
Bu yerindÉ™ qÉ™ribÉ™ sevgi macÉ™rasından doÄŸan rÉ™sm É™sÉ™rinin tarixçəsini bitirmÉ™k dÉ™ olardı. Amma bu rÉ™sm daha böyük miqyaslı hadisÉ™lÉ™rÉ™ tÉ™kan verdi. Ä°kinci dünya müharibÉ™si baÅŸlayan É™rÉ™fÉ™dÉ™ rÉ™sm É™sÉ™ri hÉ™lÉ™ dÉ™ qonaq otağının divarından asılmışdı. Ferdinandın qardaşı hÉ™m dÉ™ Adelin bacısının É™ri idi. Onların 5 uÅŸağı vardı. Adelin hÉ™min o sevimli bacısı qızı Mariya rÉ™smin gÉ™lÉ™cÉ™k taleyindÉ™ dÉ™ iÅŸtirak edir. Mariyanın atası ÅŸÉ™kÉ™r biznesindÉ™n É™lavÉ™ hÉ™m dÉ™ yaxşı musiqiçi idi. Dostu RotÅŸild onların evinÉ™ Stradivari violonçeli dÉ™ gÉ™tirmiÅŸdi. Çünki burada bütün Vyana elitası toplaşırdı. Mariya ilk rÉ™smi balına çıxan zaman xalası Adel ona hÉ™min o rÉ™smdÉ™ki brilyant kolyeni geymÉ™yÉ™ icazÉ™ vermiÅŸdi. Cavanlar duyurdu ki, bu rÉ™smin nÉ™sÉ™ öz sirri var. Çünki ürÉ™yindÉ™ arzu tutub bu rÉ™smÉ™ müəyyÉ™n bucaq altında baxanda rÉ™smdÉ™ki Adelin dodaqlarının vÉ™ziyyÉ™tindÉ™n gÉ™lÉ™cÉ™yi bilmÉ™k olurdu. O, gülümsÉ™yirdisÉ™ arzu yerinÉ™ yetirdi. Mariya É™rÉ™ gedÉ™ndÉ™ É™misi Ferdinand bu brilyant kolyeni ona toy hÉ™diyyÉ™si kimi verir. 
 
Hitlerin rəssam vaxtı
 
YÉ™hudilÉ™rÉ™ qarşı É™mÉ™liyyatlar baÅŸlayanda Ferdinand Ä°sveçrÉ™yÉ™ qaçmışdı. Mariyanın É™rini Daxau düşərgÉ™sinÉ™ göndÉ™rirlÉ™r. NasistlÉ™r onların Vyanadakı evinÉ™ soxulanda bütün zinÉ™t əşyalarını, Stradivari violonçelini vÉ™ Adelin brilyant kolyesini bir kisÉ™yÉ™ doldurub aparırlar, amma rÉ™sm É™sÉ™ri hÉ™lÉ™ ki, yerindÉ™dir. HÉ™min bu brilyant kolyeni sonralar bir neçə dÉ™fÉ™ ziyafÉ™tlÉ™rdÉ™ Henrix Himlerin hÉ™yat yoldaşının boynunda görüblÉ™r. Portretin dalınca xüsusi heyÉ™t gÉ™ldi. Alois Kunst adlı birisi peÅŸÉ™kar bilici kimi faÅŸistlÉ™rÉ™ rÉ™sm É™sÉ™rlÉ™rindÉ™n ibarÉ™t gözÉ™l kolleksiya toplamaqda kömÉ™k edirdi. Kolleksiya Üçüncü Reyxin zirzÉ™milÉ™rindÉ™ toplanırdı. 
 
Hitler özü Qustav Klimtin yaradıcılığına rəğbÉ™tlÉ™ yanaşırdı. Hitler Vyanada RÉ™ssamlıq Akademiyasına daxil olmaÄŸa cÉ™hd etdiyi zamanlar onlar görüşmüşdü dÉ™. O zaman Klimt akademiyanın fÉ™xri professoru idi. Hitler isÉ™ Vyana peyzajlarından kiçik lövhÉ™lÉ™r çəkib restoran vÉ™ yemÉ™kxanalarda turistlÉ™rÉ™ sataraq çörÉ™k pulu qazanırdı. Hitler Klimtin yanına gÉ™lib öz É™sÉ™rlÉ™rini ona göstÉ™rdi. Onun É™lavÉ™ rÉ™sm dÉ™rslÉ™ri almaq fikri dÉ™ vardı. Klimt isÉ™ Hitlerin É™sÉ™rlÉ™rinÉ™ baxıb dedi ki, ona dÉ™rs almaq qÉ™tiyyÉ™n lazım deyil. Hitler çox razı qaldı vÉ™ hÉ™r yerdÉ™ deyirdi ki, Klimtin özü onu bÉ™yÉ™nib. Sonra Akademiyaya qÉ™bul imtahanı zamanı Hitler kÉ™silir, onun yerinÉ™ Oskar KokoÅŸka adlı yÉ™hudi qÉ™bul olunur. BÉ™lkÉ™ dÉ™ elÉ™ hÉ™min sÉ™bÉ™bdÉ™n Hitler deyirdi ki, yÉ™hudilÉ™rÉ™ nifrÉ™t hÉ™m dÉ™ onun ÅŸÉ™xsi mÉ™sÉ™lÉ™sidir. 
 
Amma Klimt yÉ™hudi olsa da Hitlerin yÉ™hudilÉ™rÉ™ olan nifrÉ™ti onun É™sÉ™rlÉ™rinÉ™ münasibÉ™ti dÉ™yiÅŸmÉ™di. Klimtin lövhÉ™lÉ™rini qorumaq É™mri verilmiÅŸdi. "Qızılı Adel" qonaq otağındakı yerini tÉ™rk edÉ™ndÉ™n sonra fürerin kolleksiyasına düşmÉ™di. Çünki Adelin görkÉ™mindÉ™n yÉ™hudilik yağırdı vÉ™ Reystaqı bÉ™zÉ™yÉ™ bilmÉ™zdi. Adelin sırf yÉ™hudi görkÉ™mi bÉ™lkÉ™ dÉ™ rÉ™smi xilas elÉ™di. Bir vaxt rÉ™smi aparmaÄŸa gÉ™lmiÅŸ Alois Kunst É™sÉ™ri möhkÉ™m gizlÉ™tdi vÉ™ müharibÉ™ illÉ™rindÉ™ o kimsÉ™nin gözünÉ™ dÉ™ymÉ™di. MüharibÉ™dÉ™n sonra É™sÉ™r Belveder muzeyinÉ™ qayıtdı vÉ™ Kunst oranın direktoru olduÄŸundan sevimli É™sÉ™rini qorumaqda davam etdi. 
 
"Qızılı Adel"in son səfəri
 
Adelin bacısı qızı Mariya qestaponun É™lindÉ™n qaçıb Amerika vÉ™tÉ™ndaÅŸlığı ala bildi. ƏgÉ™r Xubertus Çernin adlı bir jurnalist olmasaydı, yÉ™qin ki, É™hvalat bu yerindÉ™ sona çatmalı idi. HÉ™min bu jurnalist Ferdinand Blox-Bauerin Ä°sveçrÉ™yÉ™ getmÉ™zdÉ™n É™vvÉ™l yazıb qoyduÄŸu vÉ™siyyÉ™tnamÉ™sini aÅŸkar edir. HÉ™min kağızda Ferdinand varidatını qardaşı uÅŸaqlarına vÉ™siyyÉ™t edirdi. HÉ™min zamana bircÉ™ Mariya saÄŸ qalmışdı vÉ™ onun artıq 80 yaşı vardı. Jurnalist tÉ™biÉ™tcÉ™ tamahkar idi vÉ™ bu informasiyaya görÉ™ amerikalı milyonçu qadından böyük mÉ™bləğdÉ™ ÅŸirinlik almaq niyyÉ™tindÉ™ydi. 
 
XÉ™bÉ™r Bütün Avstriyanı çaxnaÅŸdırır. Avstriya qÉ™zetlÉ™ri bar-bar bağırırdı: "Avstriya É™n vacib É™manÉ™tini itirir!", "Amerikaya milli É™mlakımızı vermÉ™yÉ™k!". Polis hÉ™r gün hÉ™dÉ™ dolu xÉ™bÉ™rdarlıqlar alırdı: É™sÉ™r mÉ™hv edilÉ™cÉ™k, amma Amerikaya getmÉ™yÉ™cÉ™k! Muzey "Qızılı Adel"i ekspozisiyadan yığışdırmaÄŸa mÉ™cbur oldu. QÉ™ribÉ™si odur ki, Corc BuÅŸ bu mÉ™sÉ™lÉ™ ilÉ™ baÄŸlı imkanlarını iÅŸÉ™ salıb rÉ™smlÉ™ri É™ldÉ™ etmÉ™yÉ™ çalışmırdı. Avstriya ilÉ™ münasibÉ™tlÉ™ri korlamaq istÉ™mirdi. Mariya Altman öz qanuni varidatını É™ldÉ™ etmÉ™k üçün 7 il çalışdı. MÉ™hkÉ™mÉ™lÉ™r mÉ™sÉ™lÉ™yÉ™ baxmamaq üçün min cür bÉ™hanÉ™lÉ™r tapır vÉ™ iÅŸi uzadırdı. Amma Mariyanın vÉ™killÉ™ri tÉ™dqiqat aparıb Ferdinand Blox-Blauerin Çexiya vÉ™tÉ™ndaşı olduÄŸunu aÅŸkar elÉ™dilÉ™r. MÉ™sÉ™lÉ™yÉ™ artıq baÅŸqa bucaq altında baxmaq mümkün idi. Amerika vÉ™tÉ™ndaşı Çexiya vÉ™tÉ™ndaşından aldığı varidatını istÉ™yir. MÉ™hkÉ™mÉ™nin qÉ™rarı ilÉ™ Avstriya Qustav Klimtin 5 É™sÉ™rini, o cümlÉ™dÉ™n "Adel Blox-Bauerin portreti"ni qanuni varisinÉ™ - Mariya Altmana vermÉ™li idi. Mariya É™sÉ™rlÉ™rin Avstriyanı tÉ™rk etmÉ™sini dÉ™ istÉ™mirdi. ƏvÉ™zindÉ™ 5 É™srÉ™ görÉ™ 155 milyon dollar tÉ™lÉ™b edirdi. Bu mÉ™bləğ Avstriya mÉ™dÉ™niyyÉ™t nazirliyi üçün mümkünsüz bir mÉ™bləğ idi. Bütün Avstriya "Qızılı Adel"in müdafiÉ™sinÉ™ qalxdı. Banklarla danışıqlar aparıldı vÉ™ É™sÉ™rlÉ™rin alınmasının bütün mümkün variantları müzakirÉ™ edildi. HökumÉ™t É™haliyÉ™ kömÉ™k üçün müraciÉ™t etdi. Ä°anÉ™lÉ™r toplandı. Amma Avstriya lazım olan mÉ™bləği topladığı anda É™sÉ™rlÉ™rin É™trafındakı qalmaqal onların qiymÉ™tini 300 milyon dollara qaldırdı. Avstriyanın bu mÉ™bləğə gücü çatmadı. "Qazılı Adel"i yola salmaÄŸa Vyananın minlÉ™rlÉ™ sakini toplaÅŸmışdı. Zirehli maşınlarda vÉ™tÉ™ni tÉ™rk edÉ™n É™sÉ™rlÉ™ri yola salanlar bütün yol boyu düzülmüşdü. AÄŸlayanlar da vardı. 
Az sonra Mariya Altman bir tək "Qızılı Adel"i "Este Lauder" parfümer konserninin sahibi Ronald Lauderə 135 milyona satdı. Lauder "Qızılı Adel" üçün ev tikdirdi və adını "Alman və Avstriya sənətlər muzeyi" qoydu. Əsər hazırda orda yerləşir. Bu əsər indiyədək dünyada çox məşhur olan bir əsərdir.
 
***
 
Olaylarda iÅŸtirak edÉ™nlÉ™r artıq çoxdandır ki, dünyasını dÉ™yiÅŸib. Amma "Qızılı Adel" Ferdinand Blox-Blauerin istÉ™diyi kimi hÉ™lÉ™ dÉ™ dillÉ™rdÉ™ É™zbÉ™rdir. Bir payız axÅŸamı arvadının vÉ™fasızlığından tÉ™sirlÉ™nmiÅŸ bir kiÅŸi məşuqları ayırmağı vÉ™ bu É™sÉ™rin É™srlÉ™r boyu yaÅŸamasını necÉ™ arzulamışdısa elÉ™ dÉ™ oldu. 
15:58 / 22.12.2015

Oxşar xəbərlər

- Слежка за бывшими возлюбленными в соцсетях сводит с ума
- Бывшие влюбленные встретились через 30 лет после расставания
- Когда мужчина обнимает женщину
- Нервы любви…
- Hayat tam da böyle bir şeydir.
- Первая волна любви
- Любовь – это дверь.
- Цена любви
- Думать - почти всегда значит ошибаться... (цитаты из книг)
- Beyaz melek
- Притча про любовь, богатство и удачу
- Жертвоприношение
- Помни, о тебе беспокоятся.
- Bakarsan etrafına göreceksin sevenleri...
- Sona - Ishq Nachaya
- Gerçek bir hikaye...
- NE OLUR GÄ°TME...
- The Blower's Daughter
- My Woman - Kaybedenler Kulübü
- ”Şeeeems dışarı çıkkk!”
- Bilinmeyen Saati Uygulaması (Cüneyt Ergün)
- Dərdi olan neyləsin...
- Evlenme teklifi:)
- Управление судьбой - ЭТО НУЖНО Ð’ИДЕТЬ!!!
- Üç Kalp
- Ayrılıq
- Yaylığını yel aparır
- Qadinlara aid deyimlər 
- Выгравированные надписи на обручальных кольцах на латыни
- Nathalie Cardone Comandante Che Guevara Hasta Siempre
- "Почему третий год в любви - самый трудный? (О четырех сезонах любви)"
- Romantik
- Hata
- Ölü bebek annesinin kucağında dirildi
- Любовь и детство. Почти психоанализ
- Любовь - это искусство.
- Одиночество и любовь. Мудрые мысли об одиночестве.
- Aşkın hayatımıza katkısı
- Böyle Ayrılık Olmaz...
- Seni Kimler Aldı
- Issız Adam Film Müzikleri
- Ученые назвали мужские недостатки, которые НРАВЯТСЯ женщинам
- Grup 84- Ölürüm Hasretinle
- Broken Hearted Girl -Beyonce
- Ben Seninle Bir Åžarki, Ben Seninle Bir Roman...
- Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde...
- Anladım ki, heç kimsə SEN deyil...
- Böyle ayrılık olmaz(nilüfer)
- 10 причин, по которым мужчины бросают женщин
- Про любовь и деньги
- Bilmezler nasıl sevdik aşkım, bilmezler nasıl yandık
- ...ее присутствие невыносимо!
- Обмен жидкостями
- Стандарты красоты
- МУДРОСТЬ ДРЕВНИÐ¥ ЕГИПТЯН
- Женщина в истории человечества
- На свою голову или топ-5 актуальных причесок лета
- Любовь...
- Женщины!
- Ох уж эти женщины!
- ГОЛОДНЫЕ МУЖЧИНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ "ВЕСОМЫХ" ЖЕНЩИН Ð’ ТЕЛЕ
- Я тебя никогда не...
- вздох любви...
- Здоровье мое из рук вон плохо...
- Эпизоды из жизни: Поль Гоген - Художник и авантюрист
- Муаммар Каддафи красится сильнее, чем 40 его телохранительниц-девственниц
- история...
- 10 признаков того, что девушку не устраивает просто дружба
- Была такая история...
- Придите к Женщине
- Ты можешÑŒ простить...
- Терапия для двоих.
- Седина в бороду или любви все возрасты покорны?
- Не умирай...
- ЛЮБОВЬ слепа...
- КТО    ВЫИГРАЛ   ВРЕМЯ,  ТОТ  ВЫИГРАЛ  ВСЕ
- ВРЕМЯ... ЖИЗНЬ... ЛЮБОВЬ... (2)
- ВРЕМЯ... ЖИЗНЬ... ЛЮБОВЬ...
- ИЗРЕЧЕНИЯ   МУДРЕЦОВ
    Cap et  Çap et