.: Mr. AYDIN JAFAROV :.

Marketinq satış demək deyildir!


Tam məsuliyyəti ilə marketinqin ilk insandan bugünə qədər yaşayan bir qavram olduğunu deyə bilərik. Marketinq insanların və eyni zamanda inkişaf edən texnologiyaların da gelişməsiylə bərabər, bir çox aspektlərində özünü biruzə verərək, inkişaf istiqamətlərinə yön vermişdir. Zamanın dəyişməsiylə marketinq də öz-özlüyündə dövrü dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bunları aşağıdakı kimi sıralaya bilərik;
  • Ä°stehsal yönlü marketinq
  • MÉ™hsula yönÉ™li marketinq
  • Satışa yönlü marketinq
  • RÉ™qabÉ™tÉ™ yönlü marketinq
  • MüştÉ™ri mÉ™rkÉ™zli marketinq
A.J. UÄŸura ancaq MüştÉ™rinin ehtiyaclarına fokuslanmaqla nail olunur. BiznesdÉ™ sadÉ™cÉ™ tÉ™k bir patron var vÉ™ O da MüştÉ™ridir…

Əğər MüştÉ™ri narazı qalarsa, ÅŸirkÉ™tdÉ™ menecerlÉ™r dÉ™ daxil hÉ™r kÉ™si qapı arxasında qoya bilÉ™r…

Müştəri himayədarımızdır və ona ancaq istədiyini sata bilərik. Təsadüfi deyil ki, bəzi türk satıcılar müştəriyə "bərəkət" deyirlər.
Marketinqin mÉ™rhÉ™lÉ™lÉ™rÉ™ görÉ™ fÉ™qrlilik göstÉ™rmÉ™si  dövr içi hÉ™rÉ™kÉ™t vÉ™ inkiÅŸafı da sÉ™rgilÉ™mÉ™kdÉ™dir. MÉ™rhÉ™lÉ™r arası dÉ™yiÅŸiklik göstÉ™rÉ™n marketinq anlayışını daha yaxşı anlaya bilmÉ™k üçün  marketinq qurusu olan Lester Wundermana qulaq verÉ™k; “SÉ™naye inqilabında istehsalçının sÉ™si «istehsal etdiyim bax budur, lütfÉ™n satın alsana» ikÉ™n, bilgi çağında bu «istÉ™diyim bax bu, lütfÉ™n edin» olmuÅŸtur.” Wunderman, marketinqin günümüzÉ™ necÉ™ gÉ™lib çatdığını vÉ™ müştÉ™rinin ticarÉ™tçidÉ™n nÉ™ istÉ™diyini açıq ifadÉ™ edir. Marketinqin postmodern dönem ilÉ™ birlikdÉ™ alıcıya mÉ™hsulu(malı) ehtiyacı varmış kimi hiss etdirÉ™rÉ™k iÅŸ aparması, satışı da dövrÉ™ xarici buraxdığını göstÉ™rmÉ™kdÉ™dir. Marketinqin satış etmÉ™k ilÉ™ eynı ÅŸey olması fikrinin hÉ™m xalq arasında, hÉ™m dÉ™ bir çox iÅŸ adamı vÉ™ marketoloq tÉ™rÉ™fındÉ™n qÉ™bul edildiyi müşahidÉ™ olunur. Satış iÅŸini marketinqdÉ™n tamamÉ™n ayıra bilmÉ™rik. Satış etmÉ™k marketinqin bir parçası olmaqla birlikdÉ™ marketinqÉ™ yön verÉ™n bir fÉ™aliyyÉ™tdir.
 

Peter DruckerÉ™ görÉ™ “marketinqin mÉ™qsÉ™di, satış etmÉ™yi gÉ™rÉ™ksiz hala gÉ™tirmÉ™kdir”

 
Marketinqin əsas məqsədi insanlar üçün qarşılanmamış olan ehtiyacları kəşf etmək və daha sonra bu ehtiyaclara yönəli qane edici həllər, yəni məhsullar tapmaqdir.
 
Marketinqi satışdan ayıran baÅŸqa bir özÉ™llik marketinq mÉ™rhÉ™lÉ™sinin satış etmÉ™kdÉ™n daha öncÉ™ baÅŸlamasıdır. TÉ™dqiqatlar nÉ™ticÉ™sindÉ™ kəşf edilÉ™n vÉ™ ya aÅŸkarlanan ehtiyaclara uyÄŸun olaraq istehsal olunan, mal vÉ™ ya xidmÉ™tlÉ™r satış mÉ™rhÉ™lÉ™sinÉ™ keçmÉ™dÉ™n öncÉ™ marketinq mÉ™rhÉ™lÉ™sini yaÅŸamaqdadır. Buradan göründüyü kimi, marketinq tÉ™kcÉ™ marketinq departamentınÉ™ buraxılamayacaq qÉ™dÉ™r önÉ™mli bir iÅŸdır. Marketinq mÉ™rhÉ™lÉ™sindÉ™ istehsal olunacaq mal vÉ™ xidmÉ™tlÉ™r üçün ehtiyacların hÉ™cmi, intensivliyi vÉ™ ortada qazanclı bir fürsÉ™t olub-olmadığı kimi araÅŸdırmalar aparılır. Bu araÅŸdırmalar nÉ™ticÉ™sindÉ™ istehsal olunan mal vÉ™ xidmÉ™tlÉ™rin satışı gerçəkləşdirilir. Marketinq bir mÉ™hsul istehsal olunduqdan sonra onun bütün mövcudluÄŸu boyunca gÉ™rÉ™kli olan bir fÉ™aliyÉ™tdir. Bu fÉ™aliyÉ™t mÉ™hsulun hÉ™yatına çox böyük miqyasda tÉ™sir etmÉ™kdÉ™dir. Bu tÉ™sirlÉ™r; mÉ™hsula dair yeni müştÉ™rilÉ™r tapmaq, mÉ™hsulun cÉ™lbediciliyini artırmaq, mÉ™hsulun müvÉ™ffÉ™qiyyÉ™tini artırmaq vÉ™ mÉ™hsul satışı sonrasında yaÅŸanan müddÉ™tdÉ™ müsbÉ™t – mÉ™nfi nÉ™ticÉ™lÉ™r çıxardaraq mÉ™hsulun satışına daha böyük tövhÉ™lÉ™r vermÉ™kdÉ™dir.
 
Marketinq hər şeydən daha çox bir sənət və zəka sərgiləməsidir, görülməyəni görmə sənətidir. İstehsal olunan bir məhsul və yaxidmətin qısa zamanda satışı gerçəkləşə bilir, yalnız orta və uzun zaman dövründə bu satışların durması və bitməsi satışın marketinq olmadan bir məna kəsb etmediyini də ortaya qoyur. Marketinq satışa istiqamət verən məhsulu canlı tutan və onun hayatda qalmasını saxlayan bir mexanizmdır.
 

“Əğər istiqamÉ™ti deyiÅŸdirmÉ™zsÉ™k, çox yÉ™qin ki, getdiyimiz mÉ™nzilÉ™ yetiÅŸÉ™rik.”

 
Marketinqi satış ilÉ™ eyniləşdirmÉ™mÉ™k gÉ™rÉ™kdiyini yuxarıda gÉ™tirdiyim qÉ™dim Çin atalar sözündÉ™n dÉ™ anlaya bilÉ™rik. Marketinq, hÉ™m bir saat, hÉ™m dÉ™ bir kompasdır. Ä°stiqamÉ™t  vÉ™ yaÅŸadığımız anı göstÉ™rir. ƏlimizdÉ™ kompas vÉ™ saat yoxdursa, böyük ehtimalla sadÉ™cÉ™ satışını gerçəkləşdirdiyimiz mÉ™hsullar vÉ™ perspektivdÉ™ bu mÉ™hsullar sayÉ™sindÉ™ etmiÅŸ olduÄŸumuz zÉ™rÉ™rlÉ™rlÉ™ qarşılaÅŸa bilÉ™rik. 

Aydın Cəfərov
13:58 / 30.03.2016

Oxşar xəbərlər

- Курт Левин. Модель управления изменениями
- Rəqəmsal marketinq ustadlarından...
- Uğurlu bir satış üçün dörd əsas sahədə vacib bilgilər
- Müdir, menecer (idarəci) və Lider arasındakı fərqlər..
- 15 ошибок юности
- Düşüncə dəyişmə konsepti
- Yalnızlık böyle anlatılır...
- Сизиф (Sisyphus, Σίσυφος)
- Жизнь соло: четыре мифа об одиночестве
- 8 простых правил общения с манипулятором
- Жизнь состоит только на 10 % из того, что происходит с нами
- Три вида лени - узнай себя
- "Səməd Vurğun dedi ki, məni öldürən o mədhiyyələrdir"
- Обнуление и генеральная уборка своей жизни
- Речь — основной источник потери энергии
- Что самое-самое в жизни?
- Есть 2 волшебных слова, которые меняют вашу жизнь до неузнаваемости.
- 49-летний Джек Ма, самый богатый человек в Китае даёт полезные советы
- 30 ПРИНЦИПОВ МУДРОЙ ЖИЗНИ:
- 25 максимально полезных советов для успеха
- Цели и задачи системы мотивации персонала
- Лучшие делают ставку на прорыв
- КАК УДЕРЖАТЬ ИННОВАЦИИ
- Роль лидера
- 15 способов как стать более продуктивным
- Как успешно провести личную беседу с подчиненными
- Рациональное мышление как основа успешности
- Как пробудить в себе творческое мышление и настроиться на инновации
- Как произвести впечатление: инструкция для лидеров
- ИННОВАЦИИ: ТИПИЧНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
- 12 открытий, которые сделает мужчина, став отцом
- Окно Джогари: взгляд внутрь себя
- Где мы теряем силу, и где набираем ее?
- Теория разбитых окон
- 8 привычек счастливых людей
- 9 привычек, которые изменят вашу жизнь
- 13 мудрых советов от старого китайца
- ПЛАСТИКА БОССА
- Развитие личности на позитиве
- Разреши Себе Быть Собой!
- Чтобы тобой восхищались
- Научиться говорить НЕТ!
- Сделай себя счастливой
- Разреши себе быть счастливым
- Как заставить бессознательное работать на Вас
- Притча об осуждении
- Мудрость из прошлого
- Ð’Ñ‹ слышали, как звучит каждый человек?
- 18 правил жизни от Далай Лама
- СИЛА МЫСЛИ
- Мотивация — полное руководство по мотивации
- Полезные уроки от Стива Джобса
- Что отличает мастер продаж от стабильного работника?
- Грамотная мотивация персонала вашей компании – ключ к успеху и развитию
- Мотивация коллектива. Примеры нестандартных шагов
- ЧТО ТАКОЕ МОТИВАЦИЯ
- Трансмедиа. Разберемся, что это такое?
- Похорони свои "Я НЕ МОГУ"
- Челночная дипломатия - Правила 3-х “Н”
- 10 методов генерировать новые идеи.
- 5 способов работать эффективнее и при этом радоваться жизни
- ЧЕЛОВЕК: ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
- И Ñ‚Ð°Ðº - День за 5 секунд.
- Cамые нелепые увольнения прошлого года
    Cap et  Çap et