.: Mr. AYDIN JAFAROV :.

Oxucu rəyi


Burada ümumilikdə layihə haqqında oxucularımızın dəyərli fikirləri ilə tanış ola biləsiniz. Fikirlərinizi aşağıdakı şərh formasıyla çatdırmaq imkanınız var. Verdiyiniz diqqət və dəyərə görə hər birinizə minnətdarıq. Sizlər üçün yazır, öyrənir və axtarırıq.

Свеча ничего не теряет, если от ее пламени зажглась другая свеча - Келлер16:57 / 11.01.2009     Cap et  Çap et