.: Mr. AYDIN JAFAROV :.

Alevilerde Sayılar, Renkler ve Kokular


BİR: Yaratıcı, yaşatıcı olan Allah'tır, tektir. Vahdetin (birlik) sembolüdür. “Söz bir, Allah bir, yol bir” denir.

ÜÇ: a) Üçlemedeki Allah, Muhammet, Ali.

b) Bektaşi terbiyesindeki, “eline, diline, beline” formülü.

c) Mürit-Rehber-Mürşit: (İstekli, yol gösterici, aydınlatıcı.)

DÖRT: a) Dört kapı: Şeriat-tarikat-marifet-hakikat.

b) Dört unsur: Toprak-Su-Ateş-Hava.

c) Dört melek, Dört Resul, Dört Kitap...

BEŞ: Pençe-i Ã�l-i aba: Ehlibeyt... Bir elin beş parmağı. Bu, Arap yazısıyla Allah biçimindedir. (Aslı, Penç-i Ã�l-i Aba'dır.)

YEDİ: a) İmam Ali'de bulunan üstün özelliklerin sayısı. Hz. Muhammet, Hz. Ali'ye, “Ya Ali! Sende bulunan yedi sıfat, başkasında bulunamaz. Kimse sana ahrette, 'Bizde de bu sıfat vardı' diyemez.” buyurmuştur.

b) Gaip erenlerden en önemli 7 kişi.

c) Gökkuşağı. Fatma Ana kuşağı diye anılır, yedi renkli.

SEKİZ: Cennet'in sekiz kapısı vardır, sekiz derece üzerindedir, sekiz adı vardır.

ON İKİ: Bu sayıya altın zincir de denilir.

a) Yolun altın zinciri olan On İki İmam'ı gösterir.

b) Alevi tacı (külahı) On İki terklidir (dilimli). Tacın tepesinde hakikat noktasında (gül veya mühür denen yuvarlak) toplanması, Allah'ın birliğine işaret sayılır.

c) Nasip alanın on iki huyu açık, on iki huyu kapalı gerek.

d) Aylar on iki, burçlar on ikidir.

ON DÖRT: a) On Dört Masumupak (Bunlar Oniki İmam'ın küçük yaşta zehirlenerek veya katledilerek şehit edilen yavrularıdır).

b) Kuran-ı Kerim'in on dört kıraat (okunuşu) tarz ve usulü vardır.

ON YEDİ: Hz. Ali, oğullarından on yedisine kemer bağlamıştır. Ayrıca on yedi savaşçı daha vardır ki, bunlara da kemer kuşatılmıştır. Bunlara 17 Kemerbest'ler derler.

KIRK: Kırklar Meclisi'nde geçer. Bunlar, yeryüzünde her zaman var olduğuna inanılan ulu kişilerdir.

RENKLER: Aleviler; beyaz rengi Hz. Muhammet'e, al rengi Hz. Ali'ye, siyahı Hz. Fatıma'ya, açık yeşil ve sarıyı Hz. Hasan'a, açık kırmızı, pembe ve yeşili Hz. Hüseyin'e bağlarlar. Hz. Muhammet cuma günleri yeşil, savaşta siyah, öteki günler beyaz sarık taşırmış. Hz. Ali, savaşta kırmızı, bunun dışında beyaz imame sararmış.

Koyu sarı renk de, Fatıma Ana rengidir. Sarı, kız sembolü olarak kullanılır.

Aleviler, mavi rengi sevmezler; bu rengi, melun Muaviye ve Yezit kullanırmış diye inanırlar.

Kokular:

Gül kokusu, Hz. Hüseyin'e, şebboy Hacı Bektaş Veli'ye, çeşitli güzel kokular da Hz. Muhammet'e, Hz. Ali'ye bağlanır...
17:58 / 10.04.2009     Cap et  Çap et