Население мира
Природная жилая площадь

м2

Природная жилая площадь на человека

м2

Природная жилая площадь на человека постепенно сокращается...


No comment

En iyi kisa film (ödüllü)

"Öz qurtuluşunun qatili insanlıq... Hətta xeyalları, azuları belə doğmadan, cücərmədən öldürən dəyərlər sistemi... Son ümid qığılcımlarının, çabaların yalanlar və xəyal qırıqlığı qebirsanlığına gömüldüyü məqam... İnsanda inancmı qalar?
Sonunda "Dünya iblisə uyub" -deyə gileylənirik!.. "(utanmadan)
 
[2011-07-06 13:16]

Человечество ждет ненормальная старость

[2011-06-21 14:50]

За что отвечают витамины?

[2011-05-31 15:10]

Тридцать лет войны со СПИДом

[2011-02-16 16:06]

Газировка приводит к инсульту

[2010-11-06 08:49]

Названы 8 симптомов, говорящих о вероятном развитии рака

[2010-10-07 07:34]

Лук шокировал ученых своими свойствами

[2010-08-25 22:34]

Психология и психотерапия детских травм.

[2010-08-22 16:58]

Семейные ссоры провоциируют болезни

[2010-07-27 09:24]

Польза свежих овощей и фруктов.

[2010-07-21 12:11]

Хит-парад полезных завтраков.

[2010-06-18 14:36]

Медики работают над новым поколением обезболивающих препаратов

[2010-04-25 14:08]

Гены отца отвечают за пол ребенка

[2010-03-16 08:40]

Мифологический орган: что ты знаешь о печени?

[2010-03-01 08:39]

Масло оливы: целебная сила.

[2010-03-01 08:34]

Остановим глаукому.

[2010-03-01 08:32]

Зимние виды аллергии.

[2010-03-01 08:23]

Эластичный страж нашего здоровья.

[2010-03-01 08:20]

Возрастная катаракта.

[2010-02-23 15:46]

Сперматозоиды ориентируются по запаху

[2010-02-23 15:35]

Комплексы мужчин


ANLAR

Jorge Luis BORGES ( Çeviri Can AKIN)

Apr
19
Eğer yeniden hayata başlayabilseydim;
İkincisinde, daha çok hata yapardım.
Kusursuz olmaya çalışmaz, sırtüstü yatardım. 

Dünya bu olaydan danışır..

Fev
3
Qüdsdə, müqəddəs məbədin üzərində görünən cism bütün dünyada yeni bir müzakirə mövzusuna chevrildi...
 

Татуировки на иностранных языках

Перевод наиболее распространенных татуировок-надписей:

Okt
8
«Contra spem spero» — «Без надежды надеюсь». 

В 1924 автомобиль Форда стоил 265$.

İyul
30
Первая кредитная карта была выпущена компанией American Express в 1951 году. 

Любопытные факты о космосе

Fev
24
За последние 500 лет масса Земли увеличилась на миллиард тонн за счет космического вещества. Кстати Земля весит около 600 триллионов тонн.
 

Эйнштейн Альберт

афоризмы, высказывания, цитаты и изречения:

Fev
24
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал
 

Сунь-цзы - афоризмы, высказывания, цитаты и изречения:

Fev
24
Управлять многими — то же, что управлять немногими. Дело в организации. 

ПРОСТО ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Fev
23
Взято из интернета, поэтому поручиться за 100% точность невозможно. Но любопытно. 

Oxumasanız da olar...

Fev
19
Bir hökmdar millətin rahat gediş-gəlişi üçün yol çəkdirir.
Yol hazır olduqda onu xalqın istifadəsinə vermədən öncə, bir yarış keçirilməsini qərar verir.
Bu yarışda arzu edən hər bir kəsin iştirak etmək imkanı vardı. 

Обмен жидкостями

Полгода до первого секса

Noy
30
Хорошо британским ученым. Мы тоже хотим получать гранты на исследования природы поцелуев. И даже готовы сами стать подопытными кроликами (при условии жесткого кастинга "крольчих").
 

МУДРОСТЬ ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН

Okt
30
Не передавай учения тому, кто не хочет тебя слушать. (Анхшешонк)
Сердце человека – это дар Бога. Будь осторожен, не отнесись к нему небрежно. (Аменемопе) 

Желание

İyul
29
Пришел как-то к великому суфию Байязиду Бистами один человек и сказал: 

Бегство от смерти

İyul
20
Одному царю приснилось, что пришла его смерть. Во сне он увидел стоящую тень и спросил: 

Друг...

İyul
17
Настоящий друг с тобой, когда ты неправ. Когда ты прав, всякий будет с тобой 

Душа..

İyul
17
«...душа – это Луна. И она имеет недоступную сторону, которую никогда не увидишь с того места, где находишься.» 

Жалость.

İyul
17
Жалость к себе – бездонный колодец, и человек, свалившийся в него, будет падать всю оставшуюся жизнь. 

про одиночсетво...

İyul
17
Одиночество - это когда 200 номеров в сотовом и с десяток пухлых записных, а позвонить некому. 

Скука...

İyul
17
Скука — болезнь счастливых; несчастные никогда не скучают, у них слишком много дел. 

Банальная тема - счастье.

İyul
17
"Счастье - это отсутствие стремления к счастью".
Чжуан-цзы (китайский философ даосист) 

Любить...

İyul
17
Любить - это находить в счастье другого свое собственное счастье. 


Будьте в курсе ↓

 
11px13px15px17px

[2009-06-24 16:09] Главная

DİNİ TERMİNLƏRİN İZAHI

ABİD – özünü Allaha ibadətə həsr etmiş insan
AKİF – ibadətə qapılan insan
ARYAN – veda dininin ardıcılı, məqsədi ruhi inkişaf olan insan
ASURA – veda dinində Tanrıya xidmətin əleyhdarı
ASKETİZM – insanın könüllü olaraq öz əbədi ruhi mahiyyətini dərk etmək məqsədilə maddi bədən həzzlərinə qoyduğu məhdudiyyətlər
AŞRAM – İudaizmdə ilahi həqiqətlər axtarışında olan insanların yaşadığı yer
AZAN – müsəlmanları namaza dəvət etmək üçün ucadan oxunan çağırış forması
BEYƏT – tabeçilik və sədaqət andı
BEYT ALLAH – Allahın evi, Kəbə məscidi
BƏRZƏX – insanın ölümündən Qiyamət gününədək olan vaxt
BƏRƏKƏT – ilahi xeyir
BİDƏT – dinin əsas ehkamlarına zidd olaraq edilən yenilik
BUDDA –  Buddizmin banisi sayılan müqəddəs varlıq  
BÜRAQ – Məhəmməd peyğəmbərin Merac zamanı istifadə etdiyi minik vasitəsi
BÜT –  İnsanların ibadət məqsədilə seçdiyi sitayiş obyekti
BÜTPƏRƏSTLİK –  bütlərə sitayişi əsas tutan ibadət forması və həyat tərzi
CİN – İslama görə Allah-Təala tərəfindən yaradılmış gözəgörünməz varlıq
CÜMƏ – İslam aləmində həftənin istirahət və cümə namazı qılma günü
ÇƏRƏKƏ – Quran surələri və dualardan tərtib olunmuş kitabça
DEMONLAR – şər qüvvələri təcəssüm etdirən ruhani varlıqlar
DEMONOLOGİYA – murdar ruhlar haqqında dini təlim
DƏCCAL –  İslama görə, Qiyamət günü zühur edəcək varlığın adı
DƏVƏT – dinə çağırış
DİNİ AYİN – Xristianlıq və islamda mərasim hərəkətləri
ƏCƏL – maddi varlıq üçün müəyyən edilmiş yaşam müddəti
ƏCR – İnsanın əməllərinə görə alacağı əvəz
ƏDL – bərabər bölgü
ƏHDİ-ƏTİQ – Bibliyanın 39 kitabını əhatə edən birinci bölməsi
ƏHL ƏL-BEYT – Peyğəmbərin ailəsi
ƏHL ƏL-BİDƏ – dinə, onun mahiyyətinə zidd yenilik gətirənlər
Əl-ƏSMA ƏL-HÜSNƏ – Allahın gözəl adları
ƏMİR ƏL-MÜMİNİN – möminlərin başçısı
ƏRƏFAT – Məkkənin şərqində Adəm və Həvvanın görüşdüyü dağın adı
FARİSEYLƏR – İudaizmə aid dini-ictimai cərəyan
FƏQİH – İslam ehkamlarını dərindən bilən alim
FİTRƏ ZƏKATI – İslamda orucluq ayında ödənilən dini vergi növü
HALAL – islam hüququna görə, yerinə yetirilməsi günah sayılmayan əməl
HARAM – islam hüququna görə, görülməsi qadağan edilən əməl
HƏBİBULLAH – Allahın dostu; Məhəmməd peyğəmbərin ləqəblərindən biri
HƏDİS – Məhəmməd peyğəmbərin kəlamlarına verilən ümumi ad
HƏRƏM – toxunulmaz müqəddəs yer, ziyarətgah
HİCAB – pərdə, örtük, müsəlman qadın geyimi
«HİZBULLAH» – Quranda işlədilən ifadə; Allahı özünə hami və dost seçən firqə; terrorçu təşkilat
XURAFAT – dini ehkamların təhrif edilmiş forması
XÜRRƏMİLİK – ictimai-siyasi təriqət
İQAMƏ – namazın əməllərindən biri
İHRAM – Həcc vaxtı müəyyən qayda-qadağanlara ciddi riayət etmə halı
İMAMLIQ – müsəlmanlar üzərində ali dini və dünyəvi hökmranlığın irsən və seçki yolu ilə keçməsinə dair islam ehkamı
İMAN – islam dininin əsaslarına etiqad
İMSAK – özünü saxlama, Ramazan ayında gündəlik orucun başlaması
İSLAM MODERNİZMİ – islam dünyasında yenilikçi hərəkat
İSRAİL – Əhdi-Ətiqə görə, qədim yəhudilərin peyğəmbərlərindən biri Yaquba – Allahın verdiyi ad
İŞVARA – veda dinində bütün mövcudiyyətin mənbəyi olan tanrı, «Ali hökmdar»
KƏRAMƏT – Sufi müqəddəslərinə verilən möcüzə göstərmək qabiliyyəti
KÜFR – Allahın birliyini, peyğəmbərliyi və şəriəti danma
QADİRİYYƏ, Qədiriyyə – XII əsrlərdə Əbdulqadir əl-Ceylani tərəfindən əsası qoyulmuş sufi təriqəti
«QARA DAŞ» – Kəbə qapısına yaxın küncdəki oyuqda yerləşdirilmiş daş (meteorit)
QEYB – gizli, dərkedilməz ilahi sirr
QƏDƏRİLƏR – İslamda insanın tam iradə azadlığına malik olduğunu iddia edən firqə
QƏFLƏT – özünə aludəlik, Allahın bir anlığa unudulması
QƏZA VƏ QƏDƏR – islama görə, dünyada baş verən hadisələrin, o cümlədən, insan əməllərinin Allahın hökmü və təqdiri il bağlı olduğunu bildirən termin
QÜNUT – namazın hissələrindən biri
QÜREYŞ – islamın zühuru vaxtı Məkkədə nüfuzlu ərəb qəbiləsi
QÜSL – müsəlmanların paklanmaq məqsədilə yerinə yetirdikləri ayin
QÜTB – Sufilikdə rütbə
MERAC, Mirac – Məhəmməd peyğəmbərin göyə qaldırılması hadisəsi
MƏAD – öləndən sonra dirilməyə və Qiyamət gününə etiqad
MƏQAM – Sufilikdə etik-əxlaqi hal mərhələsi
MƏĞFİRƏT – günahların bağışlanması
MƏNSƏK – ibadət, əsasən həcc ibadətləri ilə əlaqədər işlənir
MƏSH – dəstəmazın ərkanlarından biri
MƏTAF – Kəbə ətrafında təvaf dairəsi
MƏZAR – ziyarət olunan yer
MİQAT – həcc vaxtı niyyət etmək məqsədilə Məkkəyə daxil olmamışdan qabaq  dayanılan yer
MÖCÜZƏ, dində – Allahın iradəsi ilə həyata keçən və təbiət qanunlarını pozan fövqəladə hadisə
MÖTƏZİLİK – müsəlman kəlam elminin ilk böyük cərəyanının nümayəndələri
MÜFTİ – şəriət hökmləri əsasında fətva verən din xadimi
MÜHƏDDİS – hədis bilicisi və ötürücüsü
MÜNKƏR – islamda meyit dəfn edildikdən sonra onu kiçik sorğu-suala çəkmək üçün gələn iki mələkdən biri  
MÜCTƏHİD – İslamda dini qanunları, ehkamları təfsir və şərh edən baş ruhani
MÜRİD – həyatını sufilik təlimi əsasında islam dininə həsr edən şəxs, sufi şeyxinin şagirdi
MÜSEYLİMƏ – Məhəmməd peyğəmbər dünyasını dəyişdikdən sonra özünü peyğəmbər elan edən və müsəlmanlara qarşı döyüşən şəxsin adı
NAMA – veda dininə əsasən, müqəddəs ad
NASUT – insan təbiəti haqqında təlim
NƏKİR – İslamda meyit dəfn edildikdən sonra onu qəbirdə kiçik sorğu-suala çəkən iki mələkdən biri
NƏHY – inkar etmə, çəkindirmə
NÜBÜVVƏT – peyğəmbərlərə etiqad
NÜŞUR – öləndən sonra dirildilmə
PANDİT – veda dinində alim
PARAMATMA – veda dinində hər bir canlının qəlbində yerləşən tanrı, bələdçi və əməllərin şahidi
PEYĞƏMBƏR – Allahın kəlamlarını insanlara çatdıran elçi
PİR – sufizmdə müəllim, yaxud müdriklərə verilən ümumi ad, ziyarətgah
PRASAD – veda dinində Tanrı mərhəməti
PREMA – veda dinində insanın qəlbində Allaha qarşı doğan saf məhəbbət
PURANALAR – veda ədəbiyyatına əlavə olunmuş, Tanrı Krişna və Onun fədailərinin fəaliyyətindən bəhs edən on səkkiz kitabdan ibarət yazılar
RAKŞAS – veda ədəbiyyatında «adamyeyən allahsız» kimi təsvir olunan şəxs
RƏBBANİ – özunu Allahın ixtiyarına verən, Allah qarşısında günaha batmaqdan çəkinən
RİDDƏ – dində dönüklük, mürtədlik 
SADHU – veda dinində Allahı dərk edən şəxs; övliya
SANKHYA – veda dinində ruh və materiyanın təhlil yolu ilə fərqləndirilməsi elmi
SANKİRTANA – veda dinində tanrının müqəddəs adlarının birgə tərənnümü
SAVAB – insana əməllərinə görə verilən əvəz
SƏLƏFİLİK – ilkin islam təliminin bərpa edilməsi tələbi ilə çıxış edən fikir cərəyanı
SƏY – Həcc ziyarəti vaxtı Səfa və Mərva dağları arasında hərəkət etmək
SİRAT – islama görə Cəhənnəm üzərində möminlik dərəcəsinin yoxlanılması üçün körpü
SVAMİ – veda dinində hisslərini bütünlüklə idarə edə bilən, tərki-dünya həyat tərzi qəbul etmiş insan
SMARANAM – veda dinində tanrıya saf sədaqətli xidmətin doqquz əsas formasından biri
SVARUPA – veda dinində ilkin ruhi forma; canın əzəli vəziyyəti
ŞASTRA – müqəddəs kitab; veda ədəbiyyatı
ŞEYX – İslamda dini cərəyan başçılarına, görkəmli ilahiyyatçılara, fəqihlərə verilən ümumi ad
ŞƏRİƏT – İslam ehkam və qanunlarının sistemləşdirilmiş toplusu
ŞİVA – veda dinində maddi kainatı məhv edən və cəhalət enerjisini idarə edən
ŞRADDHA – veda dinində mötəbər mənbəyə inam, əcdadları yadetmə mərasimi
ŞRAVANAM – veda dinində sədaqətli xidmətin doqquz əsas formasından biri
ŞRİMAD-BHAQAVATAM – veda dinində on iki nəğmədən ibarət «ilahi vəhylər»
ŞUDRA – Veda dinində fəhlə silkinə mənsub insan
TAĞUT – Allahdan başqa hər hansı məbud
TAMAS – veda dinində «cəhalət keyfiyyəti»
TAPASYA – veda dinində insan həyatının ən yüksək məqamına nail olmaq məqsədilə könüllü surətdə bəzi maddi məhdudiyyətlərin qəbul edilməsi
TAVAF – həcc və ümrə vaxtı Kəbənin ətrafında dolanma
TƏBƏRRÜK – sufi müqəddəsliyinin gücü
TƏQVA – islamda günaha batmaqdan çəkinmə
TƏQİYYƏ – öz etiqadını «ağıllı surətdə» gizlətmə
TƏSLİM – insanın özünü Allaha təslim etməsi
ÜSULİDDİN – Dinin əsasları, İslam dininin 5 əsas ehkamı
VAİKUNTHALAR – veda dinində ruhi dünyanın əbədi planetləri
VAİŞYA – veda dinində ticarət və kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan şəxs
VAİŞNAVA – veda dinində tanrının sədaqətli xidmətçisi, Tanrı Vişnunun-Krişnanın fədaisi
VALİ – bəzi müsəlman dövlətlərinin siyasi aparatında inzibati canişin rütbəsi
VARNAŞRAMA-DHARMA – Veda ictimai quruluşu: fəaliyyət növünə görə bölünmüş dörd silk və ruhi həyatın dörd pilləsi
VƏCD – Sufizmdə müəyyən təmrinlər vasitəsilə huşunu itirmə halı
VƏHY – Allahın peyəmbərlərə nazil etdiyi ilahi söz, Allahın mələklər vasitəsilə peyğəmbərlərlə danışıq əlaqəsi
VƏQF – dini və xeyriyyə ehtiyyacları üçün ayrılmış əmlak
VƏQFƏ – sufi məqamları arasında fasilə
VƏKİL – məsul müvəkkil, nəzarətçi  
VƏLİ – İslamda kamillik dərəcəsinə yetişmiş adam
VİDYA – veda dinində bilik
VİKARMA –veda dinində müqəddəs kitabların göstərişlərinə zidd  fəaliyyət
VİRD – Sufi təriqətinin gizli duası, zikr növü
VİŞNU – Veda dinində Tanrının adı
VRİNDAVAN – veda dinində tanrının ruhi məskəni
YAQYA – veda dinində qurban
YASİN – Quranda Məkkə surəsi
YOCAN – Veda dinində ölçü vahidini bərpa edən ruhi təlim
YOQA – Veda dinində insanın özünü dərketməsi və Tanrıyla əlaqəsi
ZAHİDLİK – dindarlıq, möminlik, tərkidünyalıq
ZAVİYƏ – Sufilərin ibadət üçün çəkildikləri yer, xristian rahiblərinin hücrə və ibadətxanalarının ümumi adı
ZİKR – Allahın ucadan xatırlanması mərasimi
ZİMMİ – müsəlmanlar tərəfindən himayə olunan qeyri-müsəlmanlar
«ZUXRUF» – Quranda Məkkə surəsi   (Zaxruf yerinə)
ZÜHD – Allaha ibadət üçün tənhalığa çəkilmə


Müəllif: (8216)-dəfə oxunub
Çap et   Geri   Yuxari


Facebook Google Favorites.Live BobrDobr Delicious Twitter Propeller Diigo Yahoo Memori MoeMesto

Error connecting to mysql